Axis Camera Companion - korisničko uputstvo

Axis Camera Companion - korisničko uputstvo
Axis Camera Companion (ACC) je softversko rešenje sistema video nadzora, lako za korišćenje i instalaciju za sisteme do 16 kamera. Podržani su isključivo noviji modeli (od firmvera 5.20) Axis kamera.

Za korišćenje ACC-a, potrebno je:
 • Računar sa Windows operativnim sistemom i instaliranim ACC-om
 • Axis mrežna kamera ili enkoder (sa povezanom analognom kamerom)
 • SD (microSD) kartice, ili NAS
 • Ruter, svič, mrežni kablovi, itd.
Video materijal se snima na SD kartice, ili NAS-ove (alternativno, može se na Windows mašini share-ovati neki folder i odrediti kao lokacija za snimanje).

Prijavljivanje na sistem


Prijavljivanje na sistem se vrši unosom naziva sajta, ukoliko je isti kreiran. Ukoliko to nije tako, kreira se novi sajt, ili se pak uveze postojeći, a kreiran negde drugde.
Po prijavljivanju, pojavljuje se glavni prozor sa inicijalnim Live View ekranom. 
Pored Live View ekrana/tab-a, postoje i Recordings i Configuration tab-ovi. U Recordings tab-u se vrši pregled i eksport snimljanog materijala, dok Configuration tab služi za razna podešavanja. Proći ćemo kroz njihove opcije u daljem tekstu.

Live View

Live View tab nam dozvoljava pregled živih slika sa kamera na sistemu. U gornjem levom uglu imamo 3 alatke:
 • Live View panel
 • Snimljeni materijal
 • Postavke (konfiguracija)
Na Live View panelu moguće je vršiti nadzor trenutnih dogadjanja na sceni/scenama kamera na sistemu. 
Klikom na  dugme, moguće je uraditi snapshot sa trenutno posmatrane kamere. Dugmić  omogućava prikazivanje jedne, ili više kamera u Full Screen režimu pregleda.

Recordings


Recordings sekcija softvera omogućava pregled snimljenog materijala u standardnom, ili tzv. investigation modu pregleda. Takođe je moguće uraditi izvoz snimljenog materijala (opcija Save Recordings). Naime, klikne se na , pa se odabere vremenski interval za izvoz  i odabere opcija Save. Investigation režim rada omogućava precizno pozicioniranje na određenu sliku u snimku pomeranjem u vremenskim inkrementima ±1s, ±5s, ±15 ili  ±30s.
Zumiranje vremenskog intervala pregleda snimaka moguće je i pomoću + i - opcije sa desne strane timeline pokazivača snimljenog materijala.


Postavke

Najbitnija i najopširnija alatka omogućava razna podešavanja: dodavanje i brisanje kamera, postavke kontinualnog snimanja, odnosno snimanja u detekciji pokreta, uređivanje korisnika, omogućavanje pristupa sa interneta i sl.

 U podmeniju "Cameras" se nalaze sledeće alatke:

Pod-meni "Site" omogućava promenu naziva lokacije (Site name), uređivanje naloga, čuvanje podešavanja u fajl (Configuration Sheet), te izvoz lokacije kako bi se ista mogla koristiti na dugim računarima.
Podešavanje Internet pristupa je moguće izvršiti u podmeniju "Internet Access".
Pod-meni "Customize" omogućava adaptaciju pregleda kamera u "Live View" delu programa. Moguće je definisati rezoluciju i broj frejmova za pregled uživo, omogućiti smanjeni prikaz tzv. thumbnail postojećih kamera na sistemu, automatsko pokretanje pregleda svih kamera u punom ekranu, korišćenje hardverskih resursa grafičke kartice za prikaz videa, lokaciju foldera u koje se smeštaju snapshotovi i "ručni" snimci, te definisanje "digitalnog" potpisa snimaka.24 comments:

 1. I have a lot of collection of Camra but when i see your post then i am interested with your camra . What is its price?

  ReplyDelete
 2. Hi Admin,

  Great post indeed!
  ACtually I visit your blog first time through someone blog. So I bookmakred this page for further usage.
  Thanks for sharing such great content with us.

  Happy Mothers Day Wishes 2016 | Happy Mothers Day Messages 2016 | Happy Mothers Day Quotes 2016 | Happy Mothers Day Sms 2016 | Happy Mothers Day Images 2016


  Regards:
  Hafiz Junaid

  ReplyDelete
 3. Visit us now to view & share beautiful collection of Best Images of
  rose day

  ReplyDelete
 4. I like the post format as you create user engagement in the complete article. It seems round up of all published posts. Thanks for gauging the informative posts.
  cara menggugurkan hamil

  ReplyDelete