Koje kablove koristiti za IP video nadzor?

Post objavio Vladimir Kos, direktor kompanije IP WAY

Kategorije 5, 5e, 6 ili 7?
Vrlo često postavljano pitanje...
Niste sigurni - ali verovatno je bolje koristiti kabl veće kategorije?

Uglavnom tačno ali nije naodmet pored cene uzeti u obzir i nekoliko drugih faktora:


  1. Mrežni interfejs na kameri je u skoro 100% slučajeva 10/100Mbita. Ne bi ni voleli da nam kamera 'troši' više mrežnog protoka. Još od prve proizvedene mrežne kamere svi proizvođači se trude da povećaju kvalitet slike uz što bolju optimizaciju mrežnog protoka (npr. korišćenjem H.264 kompresije).  Iz ovoga možemo zaključiti da što se tiče mrežnog interfejsa kamere nema nikakvih prepreka za korišćenjem bilo koje gore navedene kategorije mrežnog kabla s obzirom da su svi predviđeni da rade na 100Mb ili više!
  2. Standardizacija u okviru objekta. Jedna od često spominjanih prednosti IP kamera je i mogućnost rada preko standardnih UTP kablova koji se koriste i za ostale sisteme koji rade na mreži (računari, VOIP...). Zato ako u objektu već postoji ili se tek izvodi sistem strukturnog kabliranja preporuka je i za IP video nadzor koristiti kablove iste kategorije i tipa (UTP, STP, SFTP...).
  3. Specifičnosti montaže. Kabl kategorije 5e je manjeg poprečnog preseka pa je u određenim slučajevima zbog ograničenog prostora za prolaz ili terminaciju kablova, zgodniji za rad.  Ukoliko koristite High PoE (802.3at) za napajanje kamera na udaljenostima bliskim graničnim za strukturno kabliranje (100m) - preporuka je koristiti kabl kategorije 6 zbog svog većeg poprečnog preseka iako standard to ne zahteva.
Sve u svemu, ukoliko niste u sukobu sa bilo kojim od gore navedenih faktora mislim da možete koristiti bilo koju kategoriju kablova uz naravno poštujući sve zahteve strukturnog kabliranja ne praveći tu najčešće greške u kabliranju IP kamera na koje smo nailazili. Takođe pored kategorije obratite pažnju i na tip kabla UTP, STP, FTP ili SFTP?

2 comments:

  1. Packers and Movers Pune Provide High Quality ***Household Shifting, Home/Office Relocation, Insurance, Packing, Loading, ###Car Transportation Service Pune and High experiences, Top Rated, Safe and Reliable, Best and Secure Packers and Movers Pune Team List. Get ✔✔✔ Affordable Rate Charts and Compare Quotation and Save Money and Time .
    Packers And Movers Pune

    ReplyDelete