Oklopljeni ili neoklopljeni mrežni kablovi za video nadzor?

Post objavio Vladimir Kos, direktor kompanije IP WAY

Pitanje izbora, elektromagnetnog okruženja i kompatibilnosti 

Znamo da svi električni i elektronski uređaji emituju elektromagnetnu energiju, koja se takođe pominje i kao radio frekfentna emisija ili RF zračenje.

RF zračenje je nusprodukt električnih ili magnetnih aktivnosti. Na žalost, RF zračenje jednog uređaja može da stvara smetnje drugim uređajima i potencijalno može da izazove probleme.


Interferencija ili ometanje može dovesti do gubitka podataka, degradiranja kvaliteta slike na monitorima i kamerama, a može da izazove kvarove na drugoj opremi. Ovo se generalno nazivamo elektromagnetnim smetnjama i problemima.

Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) odnosi se na sposobnost opreme na zadovoljavajući način funkcioniše bez ometanja druge opreme u svojoj sredini. Na primer, svaki sistem povezan naizmenično strujno (AC) napajanje mora da bude imun na oscilacije u naponu i male strujne udare; stepen imuniteta zavisi primene uređaja.

EMC zahtevi se odnose na dve osnovne osobine: emisiju i imunitet (osetljivost).
Imunitet je mera koliko je sistem dobar u odbijanju smetnji od drugih uređaja. I emisija i imunitet su faktori koje treba uzeti u obzir pre određivanja kako će proizvod biti instaliran u postojećem okruženju.


Oklopljeni naspram neoklopljenih mrežnih kablova


U poslednje vreme, debata je nastala o prednostima i manama oklopljenih kablova (STP) sa upredenim paricama (twisted –pair) i  neoklopljenih kablova (UTP). Iako se STP kablovi i UTP kablovi su po svojoj prirodi razlikuju u dizajnu i proizvodnji, njihova svrha treba da bude ista, a to je da obezbedi pouzdano povezivanje elektronske opreme. 

U ovom tekstu, pojednostavićemo različite vrste oklopljenih kablova (FTP, S/FTP, SF/UTP) i sve ćemo ih tretirati kao oklopljeni kabl sa upredenim paricama ili STP kabl.
STP kablovi imaju dodatni zaštitni materijal koji se koristi za smanjenje spoljnih smetnji. Štit takođe smanjuje i emisiju na bilo kojoj tački na putu kabla. UTP kablovi obezbeđuju mnogo manju zaštitu protiv ovakvih smetnji pa su i performanse često degradirane ukoliko postoje česte spoljnje smetnje, mešanje ili poremećaji. Obe vrste kablova, međutim, imaju neku zaštitu od smetnji zbog upredenih parica unutar samog kabla.
Nedostatak STP kablova je da će povećati ukupne troškove instalacije. STP kablovi su skuplji zbog oklopa, što je dodatni materijal koji ide na svaki metar kabla. Zaštita takođe čini kabl težim i čvršćim. Dakle, težim za rukovanje.


Dve digitalne klase uređaja


Da li će se proizvod testirati na ograničenja emisije klase A ili B određuje životna sredina u koji će se proizvod koristiti, a sve u skladu sa sledećim definicijama.

Klasa A
Digitalni uređaji namenjeni za upotrebu u komercijalnom, industrijskom ili poslovnom okruženju obeležavaju se kao uređaji klase A.
S obzirom da je proizvod namenjen komercijalnom tržištu, zahtevi su manje strogi od klase B uređaja.

Klasa B
Digitalni uređaji klase B su namenjeni za upotrebu u stambenim područjima. Kao takvi, oni su testirani u skladu sa težim zahtevima od A klase uređaja. U stvari, FCC podstiče proizvođače da poštuju ograničenja klase B čak i ako je proizvod za upotrebu u komercijalnom, industrijskom ili poslovnom okruženju.

Imajte na umu da se FCC pravila u delu 15, stav B, klasa A i klasa B digitalnih uređaja, odnose samo na RF emisiju. Proizvodi Klase A imaju manje zahteve RF zračenja zbog usled višeg nivoa RF interferencija koje već postoje u komercijalnom, industrijskom ili poslovnom okruženju od klase B proizvoda, koji su namenjeni za upotrebu u stambenom okruženju.

Imunitet


Imunitet je mera sposobnosti elektronskih proizvoda za toleranciju uticaja električne energije iz drugih elektronskih proizvoda i elektromagnetnih fenomena.
Zahtevi da proizvod izdrži električne smetnje ili ometanja su obrnuti u odnosu na zahteve za RF emisiju. Naime, zahtevi za imunitetom su veći u otvorenom, industrijskom ili sličnom okruženju, nego u stambenom okruženju.


Zaključak - Oklopljeni  ili neoklopljeni kablovi sa mrežnim kamerama?


Peporuka je da koristi STP mrežni kabl u zahtevnim električnim okruženjima. Primer zahtevnog unutrašnjeg okruženja je situacija gde mrežni kabl prolazi paralelno sa električnim naponskim kablovima ili gde postoje velika induktivna opterećenja poput elektro motora koji su u neposrednoj blizini kamere ili njenog kabla.

Takođe je obavezno da se koristi STP kabl tamo gde se kamera koristiti napolju ili gde kablovski razvod prolazi spoljnjim putem.
Većina unutrašnjih instalacija video nadzora se radi neoklopljenim UTP kablom i to je dovoljno da ispuni regulatorne zahteve. UTP mrežni kabl će smanjiti troškove kabliranja a pošto je manje glomazan omogućava jednostavniju montažu konektora i lakši je za rukovanje. 
U suštini ovo su glavni faktori i principi na osnovu kojih se donosi odluka o tipu kabla koji treba koristiti.

11 comments:

 1. Hi, thanks for sharing this post, video nadzor za vašu kucu tvrtku ili vikendicu Video nadzor

  ReplyDelete
 2. baixar facebook é um rede social maior no tudo mundo. O desenvolvimento de Facebook no celular é realizado e desenvolvido pelo Mark Zuckerberg. Foi conhecido como um aplicativo gratuito de mensagens mais famoso e popular no mundo, baixar whatsapp é um metodo perfeito para segurá-los contatos com os seus amigos que não tem de pagar mais nenhuma taxa.

  ReplyDelete
 3. The information you share is very useful

  ReplyDelete
 4. Packers and Movers Hyderabad Give Certified and Verified Service Providers, Cheap and Best ###Office Relocation Charges, ***Home Shifting, ✔ ✔ ✔ Goods Insurance worth Rs. 10,000, Assurance for Local and Domestic House Shifting. Safe and Reliable Household Shifting Services in Hyderabad with Reasonable Packers and Movers Price Quotation @
  Packers And Movers Hyderabad

  ReplyDelete
 5. Hey thanx for sharing a post. Trending packing and moving company in the market is Bixmove packers and movers. We are the best moving service providers.

  ReplyDelete
 6. Packers And Movers Bangalore Local Household Shifting Service, Get Free Best Price Quotes Local Packers and Movers in Bangalore List, Compare Charges, Save Money And Time at
  Local Packers And Movers Bangalore

  ReplyDelete
 7. Perfect work you have done, this web site is really cool with good information. Find out today's Celebrity birthdays and discover who shares your birthday. We make it simple and entertaining to learn about celebrities.

  ReplyDelete