Axis Camera Companion - korisničko uputstvo

Axis Camera Companion - korisničko uputstvo
Axis Camera Companion (ACC) je softversko rešenje sistema video nadzora, lako za korišćenje i instalaciju za sisteme do 16 kamera. Podržani su isključivo noviji modeli (od firmvera 5.20) Axis kamera.

Smernice za spoljašnju instalaciju Axis kamera

Post objavio Bojan Radonjić, inženjer podrške u kompaniji IP WAYIako je većina kamera, svojim dizajnom, konstruisana da „preživi“ iznenadne skokove napona, ipak je potrebno preduzeti nekoliko osnovnih mera da bi se pomoglo ovim uređajima da nastave svoju funkciju čak i u slučajevima jačih strujnih udara, ili pak atmosferskih pražnjenja.

Kvalitet slike u odnosu propusnu moć

Post objavio Vladimir Kos, direktor kompanije IP WAY

Fiksni protok, kvalitet slike i broj frejmovaPodešavanje fiksnog protoka na kameri (CBR) omogućiće nam predvidiv i nepromenljiv propusni opseg koji će biti korišćen, ali će takođe ograničiti i kvalitet slike. Za najbolji kvalitet slike najbolje je uvek koristiti varijabilni protok (VBR) a konstantni protok (CBR) koristiti samo kada je to stvarno neophodno.

Svetlosna osetljivost kamere

Post objavio Bojan Radonjić, inženjer podrške u kompaniji IP WAY

Svetlosna osetljivost, odnosno minimalno osveljenje je najmanja količina svetlosti potrebna da kamera proizvede sliku koja može da se koristi. Minimalno osvetljenje se meri u lux (lx), što predstavlja meru osvetljaja. Uopšteno, pod uslovom da nije prevelika ekspozicija, slika će biti bolja ukoliko je dostupno više svetla na sceni.
 Ako je količina svetla nedovoljna, slika će biti crna, ili puna šumova. Količina svetla koje je potrebna da bi se proizvela slika dobrog kvaliteta zavisi od kamere i njene osetljivosti na svetlo.

Video analitika na kameri - zaštita perimetra

Post objavio Bojan Radonjić, inženjer podrške u kompaniji IP WAY

Inteligentna analiza video-signala na tzv. edge uređajima je nova tendencija u svetu savremenih sistema video nadzora. Tamo gde je nekad bila potrebna sirova procesorska snaga NVR-ova za najobičniju detekciju pokreta, sad je dovoljan najobičniji računar sa softverom za video-menadžment koji radi snimanje, a kamera je ta koja generiše događaje usled promena na slici.

Koje kablove koristiti za IP video nadzor?

Post objavio Vladimir Kos, direktor kompanije IP WAY

Kategorije 5, 5e, 6 ili 7?
Vrlo često postavljano pitanje...
Niste sigurni - ali verovatno je bolje koristiti kabl veće kategorije?

Uglavnom tačno ali nije naodmet pored cene uzeti u obzir i nekoliko drugih faktora:

Oklopljeni ili neoklopljeni mrežni kablovi za video nadzor?

Post objavio Vladimir Kos, direktor kompanije IP WAY

Pitanje izbora, elektromagnetnog okruženja i kompatibilnosti 

Znamo da svi električni i elektronski uređaji emituju elektromagnetnu energiju, koja se takođe pominje i kao radio frekfentna emisija ili RF zračenje.

RF zračenje je nusprodukt električnih ili magnetnih aktivnosti. Na žalost, RF zračenje jednog uređaja može da stvara smetnje drugim uređajima i potencijalno može da izazove probleme.